Ministerialne propozycje zmian w ustawie o cudzoziemcach

Dziennik „Rzeczpospolita” donosi o proponowanych zmianach w ustawie o cudzoziemcach przedłożonych przez MSWiA. Zezwolenie na czas oznaczony ma zostać zastąpione zezwoleniem na pobyt czasowy. Zmiany w prawie są zasadniczo na korzyść obcokrajowców pragnących zamieszkać w Polsce, ich legalny pobyt może sięgać nawet 3 lat, zamiast dotychczasowych 2. Dodatkowo ułatwiono start na polskim rynku pracy zagranicznym absolwentom polskich uczelni, którym można udzielić pozwolenia na pobyt przez okres roku. W materii pracowniczej ułatwieniem jest również składanie jednego wniosku o pobyt i prace, w miejsce dotychczasowych 2, co niewątpliwie czyni procedurę bardziej przejrzystą. W razie utraty pracy i braku zatrudnienia przez okres maksymalnie miesiąca, cudzoziemiec nie będzie automatycznie tracił prawa do pobytu w naszym kraju.

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł złożyć podczas swojego legalnego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie. Rozszerzono katalog przypadków, w których takie zezwolenie na pobyt czasowy nie będzie udzielane.

Zmiany dotknęły także procedury. Ma być ona szybsza, zezwolenia mają być udzielane w 15 dni, a cudzoziemiec będzie musiał stawić się osobiście w urzędzie celem złożenia odcisków linii papilarnych.

Jak wskazuje w dalszej części „Rzeczpospolita”, przewidziano wprowadzenie dwóch rodzajów zezwoleń na czas nieoznaczony – zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE oraz zezwolenia na pobyt stały. Cudzoziemiec ubiegający się o pobyt stały oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE musi wykazać się znajomością języka polskiego, która zostanie potwierdzona urzędowo.

Zastąpiono również decyzje o wydaleniu cudzoziemca decyzją zobowiązującą do powrotu, oraz wydłużono czas na dobrowolny powrót z 30 dni, nawet do roku.

W związku ze wzrastającą liczną cudzoziemców, zwłaszcza z terenów byłego ZSRR, niewątpliwie zmiany te należy ocenić na lepsze.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: