Oceny okresowe sędziów już w Sejmie

Dokument zakładający oceny okresowe pracy sędziów oraz ograniczenie struktury sądów powszechnych do wydziałów cywilnego i karnego trafił już do Sejmu.

Chodzi o ministerialny projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych – pisze Gazeta Prawna.

Sędziowie apelują tymczasem, że wymiar sprawiedliwości powinni reformować eksperci, a nie urzędnicy.

Tworzenie w sądach jedynie dwu wydziałów – cywilnego i karnego – to rezygnacja ze specjalizacji sędziów. Odbije się ona na jakości i szybkości postępowania, uniemożliwi skuteczne zarządzanie takimi wydziałami, a uzyskane korzyści finansowe nie zrównoważą kosztów społecznych – cytuje dziennik uchwałę, jaka podjęło zgromadzenie przedstawicieli sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie

Sędziowie chcą powołania zespołu, który zająłby się reformą ustrojową wymiaru sprawiedliwości – czytamy na łamach Gazety Prawnej.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

ja

21.2.2011 19:35:17

Re: Oceny okresowe sędziów już w Sejmie

Wg. mnie oceny okresowe to beznadziejny pomysł i zamach na niezawisłosc sądow .

Antczak

14.1.2011 19:4:42

Re: Oceny okresowe sędziów już w Sejmie

Obecne sądy to farsa . Dlatego 1989 r zagwarantowano ,,nieawisłość sądu ;; aby układy z lat komunistycznych obowiązywały do dziś .Najgorsze jest to ,że tego NIKT nie zmieni.Ciągłość zawodowa ,czyli dzieci swoich sędziów są awansowani i utrzymują kluczowe pozycje dla ukladu

gmp3

11.12.2010 10:42:0

Re: Oceny okresowe sędziów już w Sejmie

Ocena sędziów mogłaby być obiektywnie dokonywana w oparciu o konkretne kryteria. Np. można by jej dokonywać na podstawie ilości wyroków wydanych przez danego sędziego, a uchylonych przez wyższą instancję. Dla sędziów Sądu Najwyższego tą wyższą instancją byłby Trybunał w Strasburgu. Gdyby liczba takich uchylonych wyroków przekroczyła określony limit, taki sędzia byłby zawieszany.

mieszkanka Łodzi

9.12.2010 22:0:54

Re: Oceny okresowe sędziów już w Sejmie

Tylko pytanie, czyjej ocenie mieliby sędziowie podlegać. Swoim kolegom, czy ludziom, którzy byli stronami procesów prowadzonych przez tych sędziów? Ponieważ ocenianie jednego kolegi, przez drugiego kolegę sędziego, to dla mnie żadna ocena. To byłoby tak, jak gdyby w szkole, jeden uczeń oceniał innego ucznia, zamiast nauczyciela. I tak jak w szkole jedyną osobą oceniającą uczniów może być nauczyciel, tak w przypadku sędziów, jedynym oceniającym może być powód, pozwany, albo świadkowie. Nigdy drugi kolega po fachu.

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.8.2018

  Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

  Chcąc dochodzić naszych roszczeń zawsze musimy pamiętać o terminach przedawnienia. Jest to istotne, albowiem upływ terminu przedawnienia, może spowodować wyłączenie możliwości dochodzenia przed (...)

 • 21.9.2016

  Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

  Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (...)

 • 16.7.2018

  Zmiany w opiniowaniu inwestycji dla podmiotów leczniczych

  Weszła w życie nowelizacja, która zmienia przepisy dotyczące m.in. tzw. Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), czyli opiniowania inwestycji dla podmiotów (...)

 • 23.5.2018

  Będzie standard leczenia bólu?

  Projekt określa wystandaryzowany schemat postępowania z pacjentem z dolegliwościami bólowymi, który będzie realizowany na wszystkich poziomach opieki zdrowotnej.

 • 8.12.2004

  Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich pracowników

  Zdrowie pracowników jest dobrem nadrzędnym w całym prawie pracy. Dlatego też rozpoczęcie pracy poprzedza obowiązkowe badanie lekarskie. W trakcie trwania stosunku pracy badania te powinny być (...)