Stypendium dla studenta na nowych zasadach

Znikną oddzielne stypendia na wyżywienie czy mieszkanie. Będzie można się o nie ubiegać w ramach jednego stypendium socjalnego.

Pomoc zostanie przyznana na podstawie dochodu na jednego członka rodziny. Próg uprawniający do stypendium został podniesiony z 602 zł do 782,6 zł – donosi Gazeta Prawna. Jego ostateczną wysokość ustali jednak szkoła wyższa w porozumieniu z samorządem studenckim.

W celu udowodnienia dochodu nie trzeba już załączać do podania zaświadczenia z urzędu skarbowego. Teraz wystarczy, że student załączy własnoręcznie spisane oświadczenie, w którym poda swój dochód. Jeśli uczelnia będzie miała wątpliwości co do jego prawdziwości, będzie mogła prosić ośrodek pomocy społecznej o sprawdzenie sytuacji materialnej studenta.

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów zmieniaja się od 1 października tego roku.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.10.2018

  Staże a ZUS

  Uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które (...)

 • 21.1.2005

  Kto obowiązkowo jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym?

  Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa podmioty, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo. W ten sposób ustawodawca pragnie zapewnić tym osobom (...)

 • 14.6.2013

  Stypendium od organizacji pozarządowej a podatek dochodowy

  Organizacje pozarządowe zgodnie ze swoimi celami statutowymi mogą przeznaczać środki finansowe m. in. na wypłatę stypendiów. Fakt ten wiąże się z określonymi konsekwencjami podatkowymi - zarówno (...)

 • 11.1.2005

  Służba wojskowa studentów

  Służba wojskowa stanowi powszechny, choć nie przez wszystkich oczekiwany i akceptowany obowiązek. W przypadku studentów, obowiązek ten można było wypełnić po studiach. Najnowsza zmiana (...)

 • 14.1.2005

  Z jakiej pomocy materialnej mogą skorzystać uczniowie?

  Od 1 stycznia 2005 r. obowiązują nowe zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczących się dzieci i młodzieży. Zapisy te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych słuchaczy i wychowanków, (...)