Wzrosną dodatki do emerytur i rent

Od 1 marca 2012 roku procentowa waloryzacja świadczeń zostanie zastąpiona kwotową.

Dotychczas emerytury i renty rosły raz do roku o wskaźnik waloryzacji, który uzależniony był od poziomu średniorocznej inflacji oraz od realnego wzrostu płac – przypomina Gazeta Prawna.

Rząd chce natomiast, by od 1 marca 2012 roku ogólna pula środków przeznaczonych na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych została podzielona po równo na wszystkich uprawnionych. W efekcie w 2012 roku świadczenia pójdą w górę o 68 zł.

W ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych znajdą się wysokości najniższych obowiązujących świadczeń. W przedstawionym przez rząd projekcie są one równe obecnie obowiązującej kwocie emerytur i rent.

Od 1 marca 2013 r. będą rosnąć o kwotę wskazaną w ustawie budżetowej na dany rok. Natomiast w 2012 roku waloryzacja odbędzie się poprzez podwyższenie świadczeń o wskazaną w nowelizacji kwotę, czyli o 68 zł. W konsekwencji im niższe świadczenie, tym bardziej opłacalna waloryzacja kwotowa – czytamy na łamach Gazety Prawnej.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Vit

17.12.2011 23:17:11

Re: Wzrosną dodatki do emerytur i rent

Waloryzacja rent i emerytur o stałą kwotę dla jednej grupy narusza prawo z powodu nie poinformowania znacznie wcześniej a nie na 3 miesiące przed waloryzacją. Niezależnie od tego waloryzacja kwotowa jest niezgodna z Konstytucją. Celem waloryzacji jest wyrównanie podwyżki cen towarów i usług za rok 2011. Dotychczasowa waloryzacja nie wyrównywała, tym bardziej nie wyrówna waloryzacja kwotowa. Nie może dotyczyć tylko rencistów i emerytów. Musi dotyczyć wszystkich, a szczególnie tych którzy nie wiadomo za co pobierają 13-tki, 14-tki, różnego rodzaju premie i nagrody, udział w wielu radach nadzorczych. Pieniędzy tych renciści i emeryci nie pobierają. Najwięcej niesłusznych pieniędzy pobiera Rząd, posłowie, senatorowie itd.. A co z tymi którzy zarabiają po 500.000 zł, właściwie powyżej 50.000 zł. Nie wiem, czy w demokracji jedna grupa może uchwalać sobie wynagrodzenie, niektóre bez podatku, tak jak robią to posłowie.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.2.2018

  Waloryzacja rent i emerytur w 2018 roku

  Najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł. Tak wysokiej waloryzacji nie było od pięciu lat.

 • 11.12.2018

  Najniższe emerytury w górę

  Rząd przyjął projekt ustawy, w świetle którego od przyszłego roku wzrosną świadczenia wypłacane emerytom. Np. najniższe emerytury wyniosą 1.100 złotych, a wszystkie świadczenia wzrosną (...)

 • 16.9.2004

  Dodatki do emerytur i rent

  Oprócz podstawowych świadczeń jakimi są emerytury i renty, z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznawane są także dodatki do ich. Niniejsza porada poświęcona jest właśnie tym dodatkowym (...)

 • 26.2.2019

  Waloryzacja emerytur i rent od dnia 1 marca 2019 r.

  Świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł. Jednocześnie najniższe świadczenia podniesione zostaną odpowiednio do 1100 oraz 825 zł (w (...)

 • 7.3.2007

  Jaki dodatek otrzymają emeryci i renciści?

  Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych (...)