Zmiany na aplikacji adwokackiej

Jak donosi „Rzeczpospolita” od 1 stycznia zaczną obowiązywać zmiany w regulaminie aplikacji adwokackiej. Zostanie wprowadzony także nowy program szkolenia, co stanowiło będzie reformę systemu przygotowania kandydatów do palestry.

Aplikant będzie zobowiązany do samodzielnej pracy na ćwiczeniach, w tym wykonywania zadań i rozliczania się z nich. Zgodnie z nowym regulaminem aplikanci będą mieli obowiązek uczestniczyć w szkoleniu. Absencję na zajęciach oraz nieprzystąpienie do kolokwium albo sprawdzianu trzeba usprawiedliwić.

Aplikant będzie mógł w danym roku szkolenia bez usprawiedliwienia opuścić 16 godzin. Przekroczenie tego limitu uzasadniało będzie niedopuszczenie aplikanta do sprawdzianu lub kolokwium. Jeśli nie będzie ich zdawał, to nie zaliczy roku. Dostanie jednak szansę, by wyjaśnić swoją sytuację i przekonać radę, by zgodziła się na jego egzaminowanie.

Według nowego regulaminu to kierownik szkolenia zalicza aplikantowi rok (w tym celu aplikant powinien uzyskać zaliczenia z zajęć, pozytywne oceny z egzaminów w trakcie szkolenia oraz wymagane zaświadczenia i opinie). Jeśli tego nie zrobi, rada może jednorazowo zgodzić się na powtórzenie przezeń roku.

Regulamin precyzuje też przyczyny oraz procedurę skreślenia z aplikacji. Podstawą do takiej decyzji może być brak postępów w nauce oraz uchybienie obowiązkom aplikanta przejawiające się w negatywnych wynikach sprawdzianów, kolokwiów rocznych, a także złą opinią patrona bądź kierownika szkolenia czy wreszcie opuszczanie zajęć. Podstawą do takiej decyzji może być zatem brak postępów w nauce oraz uchybienie obowiązkom aplikanta przejawiające się w negatywnych wynikach sprawdzianów, kolokwiów rocznych, a także złą opinią patrona bądź kierownika szkolenia czy wreszcie opuszczanie zajęć.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.7.2018

  Doradcy podatkowi - więcej kompetencji i po aplikacji?

  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przygotowała i przekazała do Ministerstwa Finansów projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym.

 • 11.5.2017

  Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej

  Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw dotyczy m.in. architektury systemu informacji oświatowej – będzie ją stanowiła jedna, skonsolidowana baza (...)

 • 26.12.2018

  Dostępność cyfrowa administracji

  Najpóźniej w 2020 r. strony internetowe i serwisy administracji rządowej i samorządowej mają osiągnąć tzw. pełną dostępność. Dziś połowa witryn internetowych administracji publicznej (...)

 • 8.8.2018

  Skorzystaj z Regionalnego Systemu Ostrzegania

  Użytkownicy smartfonów mogą korzystać z nowej wersji aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). Teraz, jeśli ostrzeżenie o zbliżającym się zagrożeniu nie dotyczy całego województwa, (...)

 • 28.12.2018

  Zmiany w programie Płatnik

  W związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych, pracodawcy będą przekazywać do ZUS więcej informacji o zatrudnionych. Po raz pierwszy trzeba będzie przekazać do nas szerszy (...)