Akta zakończonych spraw w sądzie

Pytanie:

Pół roku temu odbyła się rozprawa apelacyjna w sprawie cywilnej. Sąd wydał postanowienie co do istoty sprawy, wyrok jest prawomocny. Obecnie pozwany chce ponownie zapoznać się z aktami sprawy. Gdzie należy szukać tych akt - w sądzie I instancji, czy w sądzie apelacyjnym? Czy może istnieją jakieś archiwa, w których przechowywane są akta spraw zamkniętych?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Akta zakończonych spraw w sądzie

Akt zakończonej sprawy cywilnej winien Pan poszukiwać w archiwum właściwego sądu. Winien Pan udać się do sekretariatu sądu, w którym sprawa toczyła się w I instancji, podać sygnaturę akt sprawy i uzyskać informację w sprawie warunków i terminu zapoznania się z tymi aktami. Pracownik sądu musi bowiem ustalić miejsce, w którym są składowane konkretne akta (archiwum). Akta zakończonych spraw sądowych przechowuje się w archiwach zakładowych przez okresy wymienione szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych, stosując właściwe zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, a także spełniając wymogi bezpieczeństwa przed utratą i zniszczeniem.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: