Akty prawne dotyczące sanatoriów

Pytanie:

Piszę pracę licencjacką na temat sprzedaży sanatorium i niestety nie mogę doszukać się żadnych aktów prawnych na podstawie których można by się oprzeć sprzedając sanatorium. Byłabym wdzięczna za jakąś pomoc. Może być cokolwiek odnośnie sanatoriów.

Masz inne pytanie do prawnika?

6.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Akty prawne dotyczące sanatoriów

Brak jest szczególnych regulacji dotyczących sprzedaży sanatorium. Stosuje się w tym zakresie ogólne reguły prawa cywilnego. Inne akty, które dotyczą zagadnienia sanatorium to: 1) ustawy - o lasach - o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. - o urlopach i zasiłkach wychowawczych. - o ochronie zdrowia psychicznego. - o zakładach opieki zdrowotnej. 2) rozporządzenia w sprawie: - wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw. - stażu podyplomowy lekarza, lekarza stomatologa. - warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. - sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania tego skierowania przez Kasę Chorych. - bezpłatności niektórych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia. 3) uchwały w sprawie - wzorcowego statutu uzdrowiska. 4) zarządzenie w sprawie - typowych rodzajów zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

wspólnota majątkowa

Dzisiaj 13:20:2 przez: mardo82

Rezygnacja z umowy na ostatni moment - odszkodowanie ?

Wczoraj 14:20:52 przez: sylwek440