Archiwizacja aktów notarialnych

Pytanie:

Kto i przez jaki okres zobowiązany jest do przechowywania aktów notarialnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Archiwizacja aktów notarialnych

Na mocy art. 90 ustawy Prawo o notariacie dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne, po upływie 10 lat od ich sporządzenia, notariusz ma obowiązek przekazać na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym w razie zaprzestania prowadzenia kancelarii notarialnej, akty i księgi notarialne oraz złożone na przechowanie dokumenty notariusz, który prowadził tę kancelarię, lub osoba wskazana przez radę właściwej izby notarialnej przekazuje do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii.
Porady prawne
W konsekwencji, jeżeli od interesującej nas czynności minęło ponad 10 lat z całą pewnością oryginał aktu notarialnego został przekazany do właściwego ze względu na miejsce położenia kancelarii (dawniej państwowego biura notarialnego) sądu rejonowego. Podobnie rzecz się ma jeżeli kancelaria została zlikwidowana.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne