Budowa drogi a nieuregulowany stan prawny

Pytanie:

Droga w aktualnej szerokości istnieje od dawna. W chwili przystąpienia do uruchomienia procedury budowy drogi okazało się, że we fragmencie ulicy jest działka X , której właścicielem jest w połowie Urząd Gminy, a w połowie osoba nieznana (wynika z ksiąg wieczystych), a w dokumentach starostwa jest wskazany właściciel, który od 60 lat nie żyje - żyją tylko prawdopodobnie spadkobiercy. Ponieważ przedmiotowa działka X od dawna stanowi fragment drogi, w jaki sposób można ją w obecnej chwili przenieść na własność Urzędu Gminy? Jest to warunek rozpoczęcia budowy drogi? W jaki sposób można rozwiązać problem własności skoro jest różnica w zapisie w dokumentach. Czy działka X z mocy prawa automatycznie przechodzi na własność Gminy od chwili jej wytyczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Budowa drogi a nieuregulowany stan prawny

Aby zrealizować budowę drogi, tu jak rozumiemy jej poszerzenie, konieczne jest przeprowadzenie postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Szereg informacji na ten temat zawiera opinia prawna Zabrano Ci nieruchomość pod drogi publiczne? Sprawdź jakie masz prawa - opinia prawna

Jak wynika z opisu sytuacji działka jest przedmiotem współwłasności, a po jednym ze współwłaścicieli nie przeprowadzono do tej pory postępowania spadkowego.  Najbardziej oczywistym wydaje się wskazanie, iż gmina, która dziedziczy w III grupie spadkobierców, powinna złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na jej rzecz. Oczywiście jeśli nie zgłoszą się bliżsi spadkobiercy zmarłego. Zgodnie z obecnymi przepisami, działka pod drogę staje się własnością gminy z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi staje się ostateczna. Problem jednak z tą decyzją polega na tym, iż nie wiadomo, komu ma ona zostać doręczona. Problem nie zostanie jednoznacznie rozwiązany dopóki własność nieruchomości nie zostanie uregulowana, a to nastąpi dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego. Brak udziału strony w postępowaniu, bez jej winy, stanowi bowiem podstawę wznowienia postępowania administracyjnego.  

Jak jednak wskazuje na to treść pytania część przedmiotowej nieruchomości już jest zajęta pod drogę. W tym zakresie można z kolei rozważyć ewentualną możliwość zasiedzenia tej części przez gminę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: