Charakter prawa do grobu

Pytanie:

Jaki ma charakter prawo do grobu?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Charakter prawa do grobu

Prawo do grobu ma kompleksowy charakter, w orzecznictwie wyróżnia się dwa główne jego komponenty tj. majątkowy (obejmujący m.in. poniesione opłaty za grób i wydatki na jego urządzenie) i niemajątkowy (w skład którego wchodzą prawo do pochowania zmarłego, do wystawienia nagrobka, do urządzenia wystroju nagrobka i do wykonywania zwyczajowo przyjętych innych czynności czyli dbania o grób, odwiedzania go itp. – por. np. uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28 października 2004 r. III CZP 59/2004). Doktryna prawa cywilnego podkreśla nierozerwalność obu tych aspektów i w konsekwencji niepodzielność prawa do grobu. Z tego wynika, że realizowanie nawet jedynie niektórych ze wspomnianych uprawnień (w tym przypadku opłacenie kwatery i przedłużenie prawa do korzystania z niej na dalszy okres) jest równoznaczne z wykonywaniem prawa do grobu jako całości.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne