Charakter prawny przeniesienia funkcjonariusza

Pytanie:

Jaki jest charakter prawny przeniesienia funkcjonariusza Policji do innej miejscowości?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Charakter prawny przeniesienia funkcjonariusza

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny "rozkazy personalne, których treścią jest przeniesienie policjanta ze stanowiska służbowego w jednej jednostce organizacyjnej Policji do innej jednostki organizacyjnej Policji, są decyzjami administracyjnymi, przy czym nie jest to sprawa wynikająca z podległości służbowej w państwowych jednostkach organizacyjnych w rozumieniu przepisu art. 196 § 4 pkt 2 k.p.a."1. W konsekwencji od decyzji takiej przysługuje uprawnionemu najpierw prawo do odwołania się do organu wyższego stopnia (przełożonego), a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

1 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 28 maja 1993 r., II SA 1425/92, ONSA 1994/3/96

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa na czas określony i jej wypowiedzenie

13.12.2019 przez: Katarzyna_P_

Zmiana pracy / Działalność

23.7.2018 przez: Marusieczek