Choroba dłuższa niż okres trwania umowy

Pytanie:

Umowa o pracę na czas określony wygasła w dniu 31.01.04 i nie została przedłużona. Pracownik przyniósł 30 stycznia zwolnienie lekarskie od 30.01 do 08.02.04. Czy pracodawca jest zobowiązany do uregulowania wszelkich należności: wypłata wynagrodzenia, urlop, zasiłek chorobowy do ostatniego dnia umowy na czas określony czyli do 31 stycznia - czy do końca zwolnienia lekarskiego, którego termin przekracza termin umowy o pracę. Jaki jest termin do obowiązkowego wystawienia świadectwa pracy pracownikowi przez pracodawcę?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Choroba dłuższa niż okres trwania umowy

Umowa o pracę na czas określony nie ulega przedłużeniu z tej przyczyny, iż pracownik zachorował w jej końcowej fazie i okres choroby rozpoczyna się w czasie trwania stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek uiścić wszelkie należności za okres do 31 stycznia.

Obowiązek wydania świadectwa pracy powstaje równocześnie z zakończeniem stosunku pracy. Pracodawca obowiązany jest niezwłocznie  wydać pracownikowi świadectwo pracy. Oznacza to, że świadectwo powinno być wydane bez nieuzasadnionego opóźnienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: