Co może być podstawą stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Pytanie:

Co może być podstawą stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Co może być podstawą stwierdzenia nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 717) podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w całości lub w części stanowi naruszenie zasad sporządzania i istotne naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego oraz właściwości organów w tym zakresie.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne