Czas pracy - policja

Pytanie:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie następującego zagadnienia. W wielu jednostkach policji policjanci pracują ponad wymiarowy czas pracy, często odbywa się to w drodze wręcz nakazu. W związku z tym nasuwa się pytanie, w jaki sposób powinno się stosować przelicznik godzinowy w wyrównywaniu tych godzin (wolne otrzymywane przez policjantów) przy uwzględnieniu pracy w dni robocze oraz ustawowo wolne od pracy, czy ten przelicznik winien być stosowany w oparciu o przepisy kodeksu pracy czy też reguluje to inny akt prawny? Naszym zdaniem przepisy Rozporządzenia w sprawie czasu pracy policjantów niezbyt precyzyjnie to określają.

Masz inne pytanie do prawnika?

21.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czas pracy - policja

Ustawa o policji stanowi, iż czas pełnienia służby policjanta jest określony wymiarem jego obowiązków, z uwzględnieniem prawa do wypoczynku. Takie określenie czasu pracy powoduje, iż pracownik - tu policjant - zobowiązany jest tyle pracować, ile wymagają jego obowiązki. Ze względów racjonalnych oczywiście ustawodawca wskazuje jednak, że zadania służbowe policjanta powinny być ustalone w sposób pozwalający na ich wykonanie w ramach 40-godzinnego tygodnia służby, w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Ustawa stanowi także, iż w zamian za czas służby przekraczający w/w normę, policjantowi udziela się czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze. Stosunek pracy policjanta regulują przepisy wspomnianej już ustawy o policji i to na niej należy opierać wszelkie prawa i obowiązki policjanta. Policjant nie jest zwykłym pracownikiem, ale pracownikiem o specjalnych prawach i obowiązkach, ale także specjalnej funkcji w społeczeństwie, stąd przepisy kodeksu pracy w zakresie, w którym regulacje ustawy o policji są wyczerpujące, nie mają zastosowania. W zakresie czasu pracy policjantów Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów jest aktem wykonawczym do ustawy o policji i jego postanowienia należy stosować.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne