Czas pracy w delegacji

Pytanie:

Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy w godzinach od 9.00 -17.00. Odbył w ciągu dnia delegację służbową godzinach 6.00 - 15.00. Wyjechał o 6.00, na miejsce delegowania dotarł na 8.00, wykonywał pracę w godzinach od 9.00 - 12.00, a podróż powrotną odbył od 12.00 -15.00. W dniu wyjazdu służbowego pracownik wykonywał pracę przez 6 godzin (od 9.00-15.00). W takiej sytuacji Pracownik ma otrzymać wynagrodzenie jak za cały dzień pracy (czyli za 8 godzin) bez odrabiania 2 godzin w innym dniu, czy jednak ma obowiązek odpracowania 2 godzin w innym okresie?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.2.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czas pracy w delegacji

Zgodnie z art. 128 § 1 k.p. czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. W wyroku z dnia 27 maja 1978 r. (I PR 31/78, OSPiKA 1979/11 poz. 191) Sąd Najwyższy stwierdził, że: „Wszelkie przejazdy pracownika, wykonującego pracę w terenie, z miejsca zakwaterowania do miejsca pracy i z powrotem są objęte czasem pracy, pozostaje on bowiem w czasie tych przejazdów w dyspozycji zakładu pracy”. Dotyczy to także delegacji.

Zatem pomiędzy godziną 6 a 9, to jest między faktycznym rozpoczęciem pracy a godziną, w której powinna ona się zacząć według umowy o pracę, pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy. W związku z tym pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jak za cały dzień pracy i nie ma obowiązku odpracowania 2 godzin w innym okresie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: