Członkostwo w radzie nadzorczej spółdzielni

Pytanie:

Pracownik będący na etacie w spółdzielni jest równocześnie członkiem rady nadzorczej tej spółdzielni. Czy osoba będąca pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej może zasiadać w radzie nadzorczej tej spółdzielni? Czy istnieje podstawa prawna zakazująca lub nie zakazująca bycia członkiem rady w tej sytuacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Członkostwo w radzie nadzorczej spółdzielni

Podstawę prawną omawianego zagadnienia stanowi Ustawa z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze. Przewiduje ona jedynie (art. 45 Ustawy), że rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków wybranych stosownie do postanowień statutu przez walne zgromadzenie, zebranie przedstawicieli lub zebrania grup członkowskich. Istotnym ograniczeniem podmiotowym jest regulacja, zgodnie z którą do rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. Ustawa przewiduje także, że członkowi rady spółdzielni można wypowiedzieć umowę o pracę albo warunki pracy lub płacy tylko w wypadkach, w których Kodeks pracy dopuszcza dokonanie takiej czynności w stosunku do członka zakładowego organu związku zawodowego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członków rady świadczących pracę na innej podstawie niż umowa o pracę. Prawo spółdzielcze nie przewiduje zatem ograniczenia, o którym mowa w pytaniu, pod warunkiem, że pracownik spółdzielni jest jednocześnie jej członkiem. W przeciwnym razie pracownik taki nie będzie uprawniony do członkostwa w radzie nadzorczej tej spółdzielni.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Remont dachu i zalane mieszkanie

8.8.2021 przez: hjuston

Gra na gitarze i sąsiedzi

17.12.2019 przez: sylwucha010

Zadłużenie czynszowe

13.7.2019 przez: rootek27

Instalacja klimatyzacji na parapecie

26.7.2018 przez: zinek14