Darowizny na rzecz Policji

Pytanie:

Czy jako prywatna firma (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) mogę przekazać czy przekazywać darowizny dla Policji?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.9.2005

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Darowizny na rzecz Policji

Policja jako organ ochrony prawa podlega reżimowi finansów publicznych i szczególnym zasadom określonym w ustawie o policji. Koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa z części sprawy wewnętrzne. W pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług mogą też uczestniczyć jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe. Dodatkowo przyjmowanie darowizn pieniężnych od państwowych jednostek organizacyjnych, właściwych terytorialnie jednostek administracji samorządowej oraz fundacji, stowarzyszeń i instytucji ubezpieczeniowych może być dokonywane przez kierowników jednostek budżetowych będących dysponentami środków budżetowych. Z kolei darowizny pieniężne od innych podmiotów może być, z zastrzeżeniem pkt 3, dokonywane wyłącznie przez Komendanta Głównego Policji. Jeżeli wysokość darowizny nie przekracza połowy najniższego wynagrodzenia za pracę, to przyjęcie może być dokonywane przez kierowników jednostek będących dysponentami środków budżetowych.


Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123