Definicja powiązań kapitałowo-majątkowych

Pytanie:

Proszę wyjaśnić skąd wzięło się określenie powiązań kapitałowych i powiązań kapitałowo-majątkowych (odnośnie odpowiedzi na wcześniejsze pytanie)? Jaka jest dokładna definicja tych powiązań, czym się charakteryzują? Czy są toższame z definicją powiązań kapitałowych z ustawy o rachunkowości?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja powiązań kapitałowo-majątkowych

Odpowiedź należy rozpocząć od wyjaśnienia, iż pojęcie powiązań kapitałowych od 1 stycznia 2004 r. zniknęło z przepisów ustaw o podatku dochodowym. Zastąpiło je pojęcie „udziału w kapitale”, które jednak w swej istocie odpowiada poprzednio obowiązującemu pojęciu powiązań kapitałowych.

Pojęcie udziału w kapitale zostało zdefiniowane w art. 11 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i oznacza sytuację, w której podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5 %.

Pojęcie powiązań majątkowych pojawia się w art. 11 ust. 5 updop oraz art. 25 ust. 5 updof. Pojęcie to nie było nigdy zdefiniowane w przepisach, w doktrynie przyjmuje się jednak jednolicie, iż pojęcie to stanowi odpowiednik powiązań kapitałowych (a ściślej - udziału w kapitale) w odniesieniu do powiązań w spółkach osobowych, gdzie występuje substrat osobowy, a nie kapitałowy. Brak definicji powiązań majątkowych nie pozwala na wskazanie minimalnego udziału w spółce osobowej, wydaje się jednak, iż na zasadzie analogii można przyjąć granicę 5%.

Porady prawne

Również w przypadku powiązań kapitałowo-majątkowych nie można wskazać definicji wśród przepisów prawa. Co prawda przepisy nie stanowią o tym wprost, mając na uwadze istotę i cel wprowadzenia przepisów o powiązaniach należy dopuścić istnienie powiązań o charakterze mieszanym. Taki też charakter mają powiązania-kapitałowe, które zachodzą przede wszystkim wówczas, gdy ta sama osoba posiada znaczący udział w kapitale spółki kapitałowej, jak również znaczący udział we w spółce osobowej (wydaje się zasadne również w tym przypadku przyjąć limit 5%).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne