Dochodzenie roszczeń od upadłego

Pytanie:

Moja firma została postawiona w stan upadłości. Wynagrodzenie zaległe i obecne za pracę nie zostało wypłacone od września 2001 do dnia dzisiejszego. Zostałem zwolniony 15 grudnia, do tego czasu świadczyłem pracę. Mam pytanie o możliwość odzyskania od syndyka odsetek za cały okres zwłoki w zapłacie pensji wraz z odprawą. Niestety, ja jestem obciążąny przez bank za zwłokę?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dochodzenie roszczeń od upadłego

Jeżeli została ogłoszona upadłość pracodawcy - świadczenia z tytułu wynagrodzenia za pracę (niestety bez odsetek) zostają pracownikom wypłacone z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Listę osób uprawnionych sporządza syndyk. Odsetek od nieterminowej zapłaty wynagrodzenia można żądać i jest to żądanie uzasadnione, jednakże w razie jego uwzględnienia przez syndyka, zostanie ono zaspokojone dopiero w szóstej kategorii należności zaspokajanych zgodnie z art. 204 prawa upadłościowego, a zatem realnie szansa na odzyskanie kwoty odsetek, przy braku majątku upadłego pracodawcy, jest niewielka. W związku z powyższym wszystkie roszczenia należy skierować do syndyka masy upadłości.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne