Dokumenty potrzebne do wypłaty odszkodowania

Pytanie:

W wyniku zdarzenia drogowego w którym firma była poszkodowana, doszło do uszkodzenia pojazdu dostawczego, będącego środkiem trwałym. Dodam, że jest to jedyny ciężarowy pojazd w firmie. Firma wynajęła z wypożyczalni auto zastępcze w miejsce uszkodzonego. Ubezpieczyciel uzależnia wypłatę odszkodowania od przesłania mu min. dokumentów: PIT-ów i VAT za rok 2003 i za 6 m-cy bieżącego roku, składanych przez poszkodowanego w US. Czy jest to dopuszczalne? Jakich dokumentów powinien i ma prawo żądać zakład ubezpieczeń?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dokumenty potrzebne do wypłaty odszkodowania

Zgodnie z art. 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego i ubezpieczonego oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania. Przepisy nie określają, jakie mogą to być dokumenty. Nie można zatem wykluczyć, że w konkretnej sytuacji będą to dokumenty, o których mowa w pytaniu, o ile są niezbędne dla ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń czy wysokości szkody.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne