Egzekucja nakazu zapłaty

Pytanie:

Otrzymałem około 4 miesiące temu z sądu rejonowego nakaz zapłaty na mojego dłużnika. Jakie powinienem podjąć dalsze kroki w celu egzekucji nakazu za pomocą komornika?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Egzekucja nakazu zapłaty

Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty. Z powyższego wynika, że pozwany powinien w czasie w/w dwóch tygodni albo spełnić świadczenie, zgodnie z treścią nakazu zapłaty, albo, nie godząc się z nim, wnieść środek zaskarżenia - zarzuty przeciwko temu nakazowi. Bieg wspomnianego terminu dwutygodniowego rozpoczyna się od dnia doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty, jako tytuł zabezpieczenia roszczeń dochodzonych w postępowaniu nakazowym, nie wymaga nadania klauzuli wykonalności - staje się więc wykonalny z momentem wydania. Dlatego też w chwili obecnej możliwe jest złożenie u właściwego komornika wniosku o zabezpieczenie. Natomiast aby wszcząć postępowanie egzekucyjne konieczne jest złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty. Po opatrzeniu nakazu tą klauzulą, można złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne