Eksmisja lokatora z mieszkania właściciela

Pytanie:

Czy małżonek może żądać opuszczenia mieszkania przez współmałżonka, który zamieszkuje mieszkanie będące na mocy umowy o podziale majątku jego własnością - w czasie trwania związku?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.12.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Eksmisja lokatora z mieszkania właściciela

W pytaniu prawdopodobnie chodzi o sytuację, w której doszło do podziału majątku między małżonkami w wyniku umownego zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej, skutkiem którego mieszkanie przypadło jednemu z małżonków, a drugi z małżonków w dalszym ciągu zamieszkuje w nim. Trzeba pamiętać, iż na obu małżonkach spoczywa obowiązek wzajemnej opieki, w czym mieści się również kwestia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. W takiej sytuacji, gdyby jeden ze współmałżonków chciał, aby drugi współmałżonek opuścił mieszkanie, a ten nie wyraża na to zgody, to wówczas pozostaje jedynie doga postępowania sądowego i możliwość wystąpienia z powództwem o eksmisję. Aby sąd uwzględnił takie żądanie pozwu i orzekł eksmisję musiałyby mieć miejsce szczególne okoliczności ze strony pozwanego współmałżonka. Dotyczyłyby one nagannego zachowania współmałżonka przyjmującego postać znęcania się na rodziną, nie uczestniczenia w kosztach utrzymania rodziny, chociaż współmałżonek dysponował ku temu warunkami, aby taki obowiązek spełniać. W przeciwnym razie najczęstszym wyrokiem sądu będzie oddalenie powództwa i powołanie się przy tym na zasady współżycia społecznego. W każdej jednak sprawie decyzja należy do sądu i decydują o treści orzeczenia indywidualne okoliczności danej sprawy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne