Eksmisja-opłata komornicza

Pytanie:

Jakie opłaty pobiera komornik w związku z przeprowadzeniem eksmisji?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.5.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Eksmisja-opłata komornicza

 Zgodnie z ustawach o komornikach sądowych i egzekucji koszty działalności egzekucyjnej komornika obejmują: 1) koszty osobowe i rzeczowe ponoszone w związku z prowadzoną działalnością egzekucyjną, 2) koszty ochrony zajętego mienia i niezbędnej ochrony osobistej oraz ubezpieczenia mienia kancelarii i własnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 3) koszty przejazdów w miejscowości będącej siedzibą komornika, korespondencji, obrotu pieniężnego, przewozu drobnych ruchomości nie wymagających transportu specjalistycznego, 4) obowiązkowe opłaty na samorząd komorniczy ponoszone zgodnie z przepisami ustawy, 5) inne koszty niezbędne do wykonywania czynności egzekucyjnych oraz czynności przewidywane przepisami ustawy. Powyższe koszty komornik pokrywa z uzyskanych opłat egzekucyjnych. Ta sama ustawa stanowi, iż w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych i w innych przypadkach określonych w ustawie opłata jest stała. Opłata stała wynosi 40% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia między innymi za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób, z tym że odrębną opłatę pobiera się od każdej izby. Przy opróżnianiu lokali mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń stanowiących: przedpokoje, alkowy, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, loggie i podobnych. Przy opróżnianiu pomieszczeń i lokali niemieszkalnych, w szczególności garażu, stajni, obory lub sklepu, pobiera się opłatę za każde pomieszczenie, jak za izbę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

POLFRANCE

8.10.2020 przez: artkub

komornik a ugoda

6.4.2018 przez: -