Elektroniczne postępowanie upominawcze - sprzeciw

Pytanie:

Co powinno znaleźć się w sprzeciwie od wyroku w postępowaniu elektronicznym upominawczym?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Elektroniczne postępowanie upominawcze - sprzeciw

Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy (art. 50535 k.p.c.). Forma tego sprzeciwu jest więc bardziej uproszczona niż w „zwykłym” postępowaniu upominawczym. Zgłoszenia wymagają tylko niektóre zarzuty, których nie można podnosić po wdaniu się w spór co do istoty sprawy – na przykład zarzut zapisu na sąd polubowny, zarzut poddania sprawy przez strony w drodze umowy pod rozstrzygnięcie sądowi innemu niż sąd właściwy według właściwości ogólnej, zarzut niewłaściwego określenia wartości przedmiotu sporu. Nie ma natomiast obowiązku przedstawiać innych zarzutów przeciwko żądaniu pozwu, ani nawet uzasadniać sprzeciwu i przedstawiać dowodów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: