Elementy umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Pytanie:

Jakie elementy powinny się znaleźć w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, według przepisów Kodeksu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.10.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Elementy umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Zgodnie z art. 389 § 1. k.c.: Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Skoro zatem zamiarem stron jest zawarcie, w efekcie końcowym, umowy sprzedaży nieruchomości, na mocy której kupujący nabędzie własność nieruchomości to umowa przedwstępna sprzedaży powinna określać tzw. esentialia negotii umowy sprzedaży nieruchomości. W przypadku umowy sprzedaży postanowienia przedmiotowo istotnymi są: określenie stron, przedmiotu umowy i ceny a także zobowiązanie do przeniesienia prawa własności i wydanie przedmiotu sprzedaży zbywcy oraz zobowiązanie do zapłaty ceny z dokonaniem odbioru przedmiotu umowy przez nabywcę. Zatem umowa przedwstępna sprzedaży powinna zawierać przynajmniej postanowienia wskazane wyżej. Umowa przedwstępna powinna również zawierać wskazanie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Jednakże nie jest to warunkiem jej ważności bowiem w braku określenia terminu zastosowanie znajdzie dyspozycja art. 389 § 2 k.c.3

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupilem kradziony samochód

27.1.2020 przez: szymon1987

Akt Notarialny warunkowy

24.5.2019 przez: -

zwrot mebli zamówionych

25.4.2018 przez: bolo5

Sprzedaż przez ogłoszenie na OLX

10.3.2018 przez: Bella97