Formalności związane ze zmianą nazwy spółki

Pytanie:

Spółka z o.o. została założona przed 01.01.2001 i nigdy nie wykazała działalności, została dokapitalizowana do 25 000 i teraz istnieje potrzeba jej uruchomienia, czy i jak można dokonać zmiany nazwy firmy, jaki jest przybliżony sumaryczny koszt takiego przedsięwzięcia.

Masz inne pytanie do prawnika?

8.1.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Formalności związane ze zmianą nazwy spółki

Zmiana firmy spółki z o.o. jest jednocześnie zmianą jej umowy. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zmiana umowy wymaga uchwały wspólników oraz wpisu do rejestru. Uchwała wspólników zmieniająca umowę spółki z o.o. wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego (jednak już od 15 stycznia tylko stwierdzenia uchwały w protokole sporządzonym przez notariusza). Jest to więc pierwszy koszt zmiany firmy, przy czym koszt sporządzenia protokołu przez notariusza nie może być wyższy niż 500 złotych. Koszt aktu byłby znacznie wyższy, więc radzimy zaczekać ze zmianą jeszcze tydzień. Zmiana wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców. Koszt zmiany wpisu podmiotu zarejestrowanego w KRS to 400 złotych. Do tego dodać także należy koszt zamieszczenia informacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 250 złotych. W sumie zmiana firmy spółki z o.o. kosztować będzie ok. 1150 złotych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: