Główna księgowa jako prezes zarządu

Pytanie:

Czy główna księgowa może być jednocześnie Prezesem Zarządu w spółce z o. o.? Co mówi na to KSH oraz ustawa o rachunkowości? Jakie są konsekwencje jeśli ten stan jest zabroniony a utrzymuje się od 5 lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Główna księgowa jako prezes zarządu

Nie ma ku temu żadnych przeszkód, z punktu widzenia prawa nie jest to w żaden sposób sytuacja naganna. Kodeks spółek handlowych nie wypowiada się na ten temat, natomiast ustawa o rachunkowości stanowi, iż to kierownik jednostki (np. prezes zarządu spółki) odpowiada za prowadzenie rachunkowości. Czy robi to osobiście, czy przez osoby trzecie nie ma znaczenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zasady odpowiedzialności karnej kuratora spółki za naruszenie praw pracowniczych - opinia prawna

Zasady odpowiedzialności karnej kuratora spółki za naruszenie praw pracowniczych - opinia prawna

Stan faktyczny Czy ustanowiony przez Sąd dla spółki z o.o kurator w oparciu o przepisy art. 42 kc może być podmiotem przestępstwa naruszenia praw pracowniczych na podstawie art. 218 kk? Nie wymagam analizy art. 218 kk, zapoznałem się z artykułem Aleksandry Tomporek zamieszczonym w miesięczniku "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", numer 07/2002. Nie wymagam również wyjaśnień kto i dlaczego (...)

Kiedy będzie znany nowy prezes zarządu TVP?

Kiedy będzie znany nowy prezes zarządu TVP?

Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej ogłosiła nowy konkurs na prezesa zarządu. Następca Jana Dworaka ma być znany 25 kwietnia. (...)Kandydaci mogą składać swoje oferty najpóźniej do 12 kwietnia, do godziny 17. (...)Kandydat na prezesa TVP musi m.in. mieć wykształcenie wyższe, przynajmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Staż pracy w mediach jest preferowany, ale nie (...)

Czy prezes zarządu spółki jest uprawniony do wystawienia weksla własnego w imieniu reprezentowanej przez niego spółki? – opinia prawna

Czy prezes zarządu spółki jest uprawniony do wystawienia weksla własnego w imieniu reprezentowanej przez niego spółki? – opinia prawna

Stan faktyczny Weksel własny został wystawiony (podpisany) zgodnie z posiadanymi ówcześnie uprawnieniami przez pana Kowalskiego prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością XX kontrahenta innej spółki cywilnej YY przyrzekając, że zapłaci określonej spółce cywilnej YY zgodnie z zasadami weksla własnego itd. określoną sumę w określonym terminie (...)

Prezes spółki słabiej chroniony

Prezes spółki słabiej chroniony

Członek zarządu spółki raczej nie odzyska posady, nawet jeśli były nieprawidłowości przy zdejmowaniu go ze stanowiska. Zwykły pracownik może walczyć o powrót do pracy. (...) Problem w tym, że uchwały rady nadzorczej nie podlegają tzw. kodeksowemu trybowi zaskarżania ściśle uregulowanemu w kodeksie spółek handlowych. (...) Prezesi nie tylko zajmują stanowiska na mocy powołania (...)

Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Jeżeli podmiot publiczny (na przykład: urząd, publiczna biblioteka, szkoła, szpital) po złożeniu przez ciebie wniosku o zapewnienie dostępności nadal ci jej nie zapewnił, to możesz złożyć skargę. Jak to zrobić? Na czym to polega? W skardze powiadamiasz Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), że podmiot (...)

Świadczenie pracy przez członków zarządu spółki z o.o. – opinia prawna

Świadczenie pracy przez członków zarządu spółki z o.o. – opinia prawna

Stan faktyczny Jedynymi udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są małżonkowie, którzy są jednocześnie członkami Zarządu. Zarząd składa się z dwóch osób. W Spółce nie powołano Rady Nadzorczej. Jaki charakter i formę (umowa o pracę albo kontrakt menedżerski) powinna mieć umowa, dot. świadczenia pracy na rzecz ww. Spółki, zawarta (...)

Majątek nieuczciwej księgowej zabezpieczony

Majątek nieuczciwej księgowej zabezpieczony

Cieszyła się pełnym zaufanie szefa. W firmie Mirosława C. od siedmiu lat zajmowała się księgowością. Niestety, jak się okazało, w tym czasie "wyprowadziła" ze spółki ponad 2 mln złotych. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z kontrahentów upomniał się o zaległą wpłatę za dostarczony materiał. Policjanci z Pruszkowa zabezpieczyli majątek 45-letniej Małgorzaty K. warty (...)

Różnice między wartością księgową a rynkową

Różnice między wartością księgową a rynkową

Zarząd  Interferie zlecił dokonanie wyceny rynkowej nieruchomości spółki. Okazało się, że są prawie dwa razy więcej warte niż wynosi ich wartość księgowa. (...)Wartość księgowa tych samych nieruchomości na koniec pierwszego półrocza tego roku była niemal dwukrotnie niższa, wynosiła 103,3 mln zł. Zarząd Interferie podkreśla, że wycena nie uwzględnia (...)

Kompleksowa obsługa księgowa

Kompleksowa obsługa księgowa

Czy można w jednym miejscu spotkać księgowych, doradców i audytorów w rachunkowości? Tak. W Polskich Biurach Rachunkowych.   (...)— Od początku staraliśmy się wyręczać klientów w papierkowej robocie. Część z nich nie ma w ogóle własnych biur. U nas mają w jednym miejscu dokumenty, księgową i doradcę — mówi Robert Juszczak. Puls Biznesu 14.12.2005 r. obsługa (...)

Księgowa nie wystarczy - zapłata podatku wspólnika z rachunku bankowego spółki osobowej

Księgowa nie wystarczy - zapłata podatku wspólnika z rachunku bankowego spółki osobowej

Wątpliwości związane z uregulowaniem  z rachunku bankowego spółki osobowej   podatku dochodowego od osób fizycznych przypadającego do zapłaty od wspólnika takiego podmiotu są przedmiotem wielu interpretacji organów podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych. Orzecznictwo stoi na stanowisku, iż zasadniczo ani zapłata podatku przez (...)

Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz za zobowiązania podatkowe? – opinia prawna

Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz za zobowiązania podatkowe? – opinia prawna

  Stan faktyczny   Jaka jest odpowiedzialność Głównego Księgowego za rachunkowość w firmie ( wynikająca z przepisów Ustawy o Rachunkowości oraz innych przepisów regulujących kwestię odpowiedzialność w tym zakresie), za podatki w firmie (wynikająca z przepisów podatkowych, Ordynacji Podatkowej oraz Ustawy Karnej Skarbowej)? Czy pełnomocnictwo udzielone (...)

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Kto może usługowo prowadzić księgi rachunkowe?Enumeratywne wyliczenie zawiera § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z tym przepisem, działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych) mogą wykonywać następujące (...)

Komunikat w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Komunikat w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

W związku ze zmianami formuły egzaminu wprowadzonymi znowelizowaną ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Komisja Egzaminacyjna opracowała przykładowy zestaw egzaminacyjny. Zestaw egzaminacyjny zawiera pytania testowe oraz zadania sytuacyjne obejmujące swoim zakresem poszczególne bloki tematyczne (rachunkowość, (...)

Obowiązki oddziału na terenie RP - opinia prawna

Obowiązki oddziału na terenie RP - opinia prawna

Stan faktyczny X jest oddziałem spółki niemieckiej i zgodnie z wpisem do KRS podlega niemieckiemu kodeksowi handlowemu. Czy zasadne jest wymaganie od oddziału polskiego dostarczania uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników do Urzędu Skarbowego oraz Sądu Rejestrowego akceptującego roczne wyniki finansowe polskiego oddziału, podobnie jak czynią to spółki prawa handlowego zarejestrowane (...)

Wysokie wymagania dla księgowych

Wysokie wymagania dla księgowych

Osoba, która zechce otworzyć biuro rachunkowe, będzie musiała zdać egzamin, nawet jeśli skończyła studia o profilu rachunkowość i ma wieloletnią praktykę. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o rachunkowości, która czeka już tylko na podpis prezydenta. Okazuje się, że jej autorzy nie ograniczyli się do przeniesienia obecnych zasad przyznawania certyfikatu księgowego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Główna księgowa członkiem zarządu

Główna księgowa członkiem zarządu

Pracuję w spółce z o.o. jako główna księgowa. Prezes zaproponował mi funkcję członka zarządu. Czy mogę być jednocześnie główną księgową i członkiem zarządu w tej samej firmie? Ustawa (...)

Zasady wynagradzania członka zarządu Spółdzielni

Zasady wynagradzania członka zarządu Spółdzielni

W sierpniu 2004 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej została zatrudniona osoba na stanowisko Głównej Księgowej. Księgowa została zatrudniona na podstawie umowy o pracę, na czas nieokreślony. Ze strony (...)

Kurator spółki jako pracodawca

Kurator spółki jako pracodawca

Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju (...)

Prezes zarządu przechodzi na emeryturę

Prezes zarządu przechodzi na emeryturę

Prezes zarządu sp. z o.o. złożył wypowiedzenie stosunku pracy z końcem stycznia 2007 w związku z przejściem na emeryturę. Po przyznaniu przez ZUS emerytury zamierza ponownie się zatrudnić w spółce (...)

Prezes zarządu spoza grona członków spółdzielni

Prezes zarządu spoza grona członków spółdzielni

Czy prezesem zarządu spółdzielni pracy może zostać osoba nie będąca członkiem spółdzielni, która zawarła tylko kontrakt menadżerski? Prawo spółdzielcze nie zawiera wymogu, by prezes zarządu (...)

Prezes zarządu i prokurent a samochód służbowy

Prezes zarządu i prokurent a samochód służbowy

Czy prezes zarządu lub prokurent nie będący pracownikami spółki akcyjnej (są akcjonariuszami) mogą korzystać z samochodów służbowych należących do spółki. Jeśli tak, to jak rozliczać koszty (...)

kontrakt menedżerski w sp.z o.o.

kontrakt menedżerski w sp.z o.o.

Mam pytanie dotyczące prezesa zarządu w spółce z o.o. Czy prezes zarządu może świadczyć usługi dla spółki na zasadach kontraktu menedżerskiego czy musi być zatrudniony na umowę o pracę i (...)

Sprawy dotyczące bilansu rocznego

Sprawy dotyczące bilansu rocznego

Sprawa dotyczy bilansu rocznego sp. z o.o. Bilans powinna podpisać między innymi osoba, która zajmowała się tymi rozliczeniami w danym roku rozliczeniowym. Co w sytuacji, gdy nie było żadnych transakcji, (...)

Uprawnienia Głównego Księgowego

Uprawnienia Głównego Księgowego

Czy główna księgowa może prowadzić kasę i raport kasowy, a jednocześnie go kontrolować? Zasadą w takiej sytuacji powinna być potocznie zwana „kontrola czterech oczu”. Księgowa nie (...)

Upoważnienie do wystawiania faktur VAT

Upoważnienie do wystawiania faktur VAT

Czy do wystawiania faktur w imieniu firmy może zostać upoważniona księgowa z biura rachunkowego prowadzącego księgowość tej firmy? Czy wystarczy zwykłe pełnomocnictwo? Przede wszystkim należy (...)

Nota księgowa a faktura wewnętrzna

Nota księgowa a faktura wewnętrzna

Jednostki refundacyjne często wystawiają noty księgowe opiewające na kwoty nieuznanej refundacji tytułem niezgodności z wymogami NFZ. Nota wskazuje tylko kwotę brutto nieuznanej refundacji. Czy (...)

Rachunkowość w szkole wyższej

Rachunkowość w szkole wyższej

Jakie akty prawne regulują prowadzenie księgowości szkół wyższych ? Kto zatwierdza sprawozdania finansowe szkół wyższych? Zasady gospodarki finansowej uczelni wyższych reguluje Rozporządzenie (...)

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego

Czy spółka z o.o. zarejestrowana w KRS w 2003 roku podlega badaniu sprawozdania finansowego w myśl art. 64 pkt. 3? Przyjmujemy, iż w pytaniu chodzi o art. 64 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. (...)

Prowadzenie księgowości spółki z o.o.

Prowadzenie księgowości spółki z o.o.

Czy zarząd spółki z o.o. może zlecić na podstawie umowy zlecenia prowadzenie księgowości tejże spółki osobie fizycznej, nie posiadającej uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych, (...)

Obowiązkowe OC księgowej

Obowiązkowe OC księgowej

Czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności posiadająca uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych prowadząc na umowę zlecenie kilku firmom księgowość musi mieć wykupione OC? (...)

FORUM PRAWNE

Czy prezes zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia moze byc zatrudniony w tej spolce i na jakiej zasadzie

Czy prezes zarzadu spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia moze byc zatrudniony w tej spolce i na jakiej zasadzie Z dniem 24 listopad 2000 roku zostalam prezesem zarzadu spolki z o.o. postadajacym 100% (...)

Brak wynagrodzenia przez rok

Brak wynagrodzenia przez rok Witam zainteresowanych Użytkowników, do których zwracam się o pomoci rady jak postąpić w poniższej sprawie. Proszę nie oceniać mojej naiwności oraz apeluję o rzeczową (...)

Czy prezes zarządu sp z o.o. musi mieć umowę?

Czy prezes zarządu sp z o.o. musi mieć umowę? Przykład: otwieram sp z o.o. z drugim wspólnikiem, podejmujemy uchwałe o powolaniu prezesa zarządu (np. mnie), zatrudniamy 1 pracownika. Czy prezes (...)

czy prezes zarządu może nie mieć udziałów w spółce z o.o.?

czy prezes zarządu może nie mieć udziałów w spółce z o.o.? czy prezes zarządu może nie mieć udziałów w spółce z o.o.?

Odwołanie prezesa zarządu na nieformalnym zgromadzeniu wspólników.

Odwołanie prezesa zarządu na nieformalnym zgromadzeniu wspólników. Odwołanie prezesa zarządu na nieformalnym zgromadzeniu wspólników. Prezes zarządu został odwołany uchwałą podjętą na nieformalnym (...)

Spolka z o.o -absolutorium dla prezesa zarządu

Spolka z o.o -absolutorium dla prezesa zarządu Prezes zarządu w spółce z o.o. został wybrany zgodnie z umową spółki na trzyletnią kadencję. Po roku czasu Zebranie Wspólników nie udzieliło (...)

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

...

... Witam. A mam pytanie. Mój chłopak prowadzi jednoosobową firmę budowlana. Był na ryczałcie i takie opłacał podatki które mu księgowa wypisywała. Teraz przyszlo pismo z urzędu skarbowego (...)

Księgowośc online czy tradycyjne biuro rachunkowe...

Księgowośc online czy tradycyjne biuro rachunkowe... Moja księgowa niebawem przechodzi na emeryturę. Znajoma namawia mnie na skorzystanie z księgowości online. Ona korzysta obecnie z https://wfirma.pl/ (...)

czy księgowa może prowadzić kasę?

czy księgowa może prowadzić kasę? czy księgowa może prowadzić kasę?

czy świadectwo pracy może podpisać główna księgowa?

czy świadectwo pracy może podpisać główna księgowa? czy świadectwo pracy może podpisać główna księgowa?

Sprzedam książkę Meritum Rachunkowość - najnowsze wydanie

Sprzedam książkę Meritum Rachunkowość - najnowsze wydanie Na sprzedaż oferuję książkę Meritum Rachunkowość - Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa - wydanie najnowsze - opublikowane (...)

Zamknięcie działalności- spis z natury

Zamknięcie działalności- spis z natury Witam, mam parę pytań co do likwidacji działalności gospodarczej. Przez ok 9 miesięcy prowadziłem firmę usługową, jedyny dochód pochodził z zamówień (...)

Jak zapisać w bibliografii kodeks cywilny?

Jak zapisać w bibliografii kodeks cywilny? Witam młodych prawników! Jestem studentką pokrewnego prawu kierunku a mianowicie finanse i rachunkowość. Pod koniec czerwca mam obronę, więc już bardzo (...)

Działalność gospodarcza w PL Cudzoziemców?

Działalność gospodarcza w PL Cudzoziemców? Witam czy ktoś z państwa potrafiłby mi udzielić pomocy w kazusach: BARDZO PROSZĘ! gdzie ewentualnie mogę znaleźć odp na te pyt???? Pan Satyasegaran, (...)

Koleżanka chce przejąć moje stanowisko pracy!!!

Koleżanka chce przejąć moje stanowisko pracy!!! Moja koleżanka która jest na równorzędnym stanowisku przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim, powodem jest "rzekome załamanie nerwowe"z powodu nękania (...)

Porady prawne