Kara za głośną muzykę

Pytanie:

Syn sąsiadów mający 22 lata bardzo głośno słucha muzyki zakłócając tym spokój niektórym sąsiadom. Miejsce słuchania głośnej muzyki stanowi wiejskie jego własne (rodziców) podwórko zlokalizowane w rozproszonej zabudowie usytuowanej w odległości kilkudziesięciu metrów od posesji jego rodziców oraz złożone z czterech zabudowań w najbliższym (ok.50 m) sąsiedztwie. Właścicielom dwóch sąsiednich nieruchomości przeszkadza bardzo głośne słuchanie muzyki wykonywane zarówno na sprzęcie domowym jak i w otwartym samochodzie na podwórku. Na tej podstawie sąsiedzi wnieśli pozew do sądu na podstawie którego oskarżany o głośne słuchanie muzyki został skazany na mandat karny w wysokości 100 zł. Syn sąsiadów wraz z rodzicami odwołał się w terminie od tego wyroku motywując działanie sąsiadów złośliwością, dawnymi zatargami rodzinnymi, odwieczną wzajemną sąsiedzką niechęcią tych rodzin oraz innym konfliktem z najbliższą sąsiadką spowodowanym kwestią sporu dotyczącego nasadzenia drzew na wspólnej granicy sąsiadujących działek z niezgodnym według stron przebiegiem granicy działki faktycznie według geodety zmuszającym skarżących do wycięcia bądź przeniesienia kilku sporych drzew. Jakie sankcje grożą synowi sąsiadów w związku z oskarżeniem dwóch z czterech sąsiadów o zakłócenie porządku publicznego poprzez słuchanie głośnej muzyki?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kara za głośną muzykę

Zgodnie z art. 51 kodeksu wykroczeń kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Zgodnie z § 2 tego artykułu, jeżeli czyn ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Podżeganie i pomocnictwo są karalne. Kara aresztu może być orzeczona na czas od 5 do 30 dni. Zgodnie z art. 24 § 1 kw grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5 000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc (art. 20 kw). W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany:

Porady prawne
  • nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,
  • jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd,
  • ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. 


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne