Konsekwencje braku wpisu do KRS

Pytanie:

Proszę odpowiedzieć, czy w przypadku braku wpisu działalności do Krajowego Rejestru Sądowego można ukarać mandatem karnym, czy powiadomić Urząd Skarbowy lub inne organy?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Konsekwencje braku wpisu do KRS

Podmioty, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego mogą być przez sąd rejestrowy "przymuszane" do dokonania wpisu. Zgodnie z art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Grzywna taka może być ponawiana.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne