Koszty wyznaczenia zarządcy wspólnej nieruchomości

Pytanie:

Jaki jest koszt wyznaczenia przez Sąd zarządcy wspólnej nieruchomości? Jakie wynagrodzenie taki zarządca będzie pobierał?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.6.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty wyznaczenia zarządcy wspólnej nieruchomości

Zgodnie z art. 203 kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość. Wyznaczenie zarządcy rzeczy wspólnej następuje w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie nieprocesowym. Zarządcą może być współwłaściciel lub osoba obca. Wysokość opłaty od wniosku o wyznaczenie zarządcy nieruchomości wynosi 100 zł. Jeśli natomiast chodzi o wynagrodzenie zarządcy, to w tej kwestii kpc odsyła do przepisów o zarządzie w toku egzekucji sądowej. Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia określa sąd odpowiednio do nakładu pracy i dochodowości nieruchomości (art. 939 kpc).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne