Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego

Pytanie:

Od 1 kwietnia 2008 roku prowadzę działalność gospodarczą. Płacę zaliczki podatku dochodowego kwartalnie, zgodnie z art. 44 ust. 3g ustawy. W sierpniu 2008 r. wyszłam za mąż. Od 1 października mąż również podjął prowadzenie działalności gospodarczej. Mamy wspólność majątkową. Obecnie jednocześnie prowadzimy działalność gospodarczą. Czy powołując się na art. 44 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mam nadal prawo rozliczać się kwartalnie, jeżeli chodzi o zaliczki podatku dochodowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.2.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego

Zgodnie z art. 44 ust. 3g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będący małymi podatnikami, oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 22k ust. 11, mogą wpłacać zaliczki kwartalne.

Jak stanowi art. 44 ust. 7b wskazanej ustawy, przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Porady prawne

Status podatnika podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej powinno się ustalać raz na moment rozpoczęcia działalności, a zatem - o ile na dzień rozpoczęcia działalności są one spełnione - ewentualne późniejsze rozpoczęcie działalności przez małżonka nie powinno skutkować utratą przymiotu podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne