Likwidacja spółki nie wpisanej do KRS

Pytanie:

Likwidujemy "uśpioną" spółkę z o.o. Sporządzona została u notariusza uchwała o rozwiązaniu spółki i poświadczone wzory podpisu likwidatora. Spółka nie była rejestrowana w KRS i posiada tylko nr RHB. Przewidujemy całkowite zamknięcie spółki w ciągu pół roku. Sąd Gospodarczy odmawia przyjęcia formularzy KRS-Z61 i KRS-ZR, gdyż wcześniej każe się zarejestrować (formularz KSR-W3 z załącznikami). Czy nie można zlikwidować firmy nie rejestrując jej w KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.2.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Likwidacja spółki nie wpisanej do KRS

Likwidacja spółki z o.o. wymaga dokonania wpisu do rejestru spółki. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli po dniu wejścia w życie ustawy o KRS, w trakcie rozpoznawania sprawy o dokonanie dalszych wpisów do dotychczasowych rejestrów sądowych zostanie złożony wniosek o kolejny wpis, sąd dotychczas właściwy przekazuje wszystkie sprawy dotyczące tego podmiotu sądowi rejestrowemu. Przekazanie to powinno nastąpic z urzędu i sąd rejestrowy, któremu przekazano sprawę, dokona wpisu z urzędu. Innymi słowy, nie można zlikwidować spółki bez wcześniejszego jej zarejestrowania w KRS.

 

Tagi:  rejestracja

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: