Naruszenie miru domowego przez byłego opiekuna

Pytanie:

Toczy się sprawa o pozbawienie prawa opieki obecnego opiekuna prawnego nad ubezwłasnowolnionym całkowicie z powodu bicia chorego. Czy w na takiej sprawie po przejęciu opieki mogę się domagać zakazu wstępu na posesje na której będzie mieszkał chory wraz z nami dla pozbawionego opieki? Obecny opiekun jest bratem chorego.

Masz inne pytanie do prawnika?

23.3.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Naruszenie miru domowego przez byłego opiekuna

Zakaz wstępu na posesję może być orzekany jedynie w postępowaniu karnym. Zgodnie z art. 41 a kodeksu karnego sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego oraz w razie skazania za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy przeciwko osobie najbliższej. Jeśliby zatem osoba sprawująca funkcję opiekuna została skazana za wymienione powyżej przestępstwo wówczas sąd w postępowaniu karnym mógłby orzec obowiązek powstrzymania się od kontaktowania się z osobą ubezwłasnowolnioną lub/ i obowiązek powstrzymania się od odwiedzania chorego w jego miejscu zamieszkania.

Oprócz środków karnych, Panu jako właścicielowi nieruchomości zawsze przysługują cywilne środki ochrony własności oraz ochrony posiadania. Gdyby zatem były opiekun wkraczał bezprawnie na pańską nieruchomość będzie mógł Pan żądać zaniechania naruszania pańskiego prawa własności. Bezprawne wkraczanie na pańską nieruchomość jest nie tylko naruszeniem prawa własności ale również stanowi naruszenie miru domowego. Zgodnie z art. 193 kodeksu karnego kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W takiej sytuacji może Pan przede wszystkim wezwać Policję oraz złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez byłego opiekuna.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Numer księgi wieczystej

11.7.2021 przez: joannes

Konkubinat a podzial majatku

10.5.2018 przez: -

Kieszonkowe

21.3.2018 przez: Benyy