Niepłacenie czynszu przez najemcę lokalu

Pytanie:

Wynajęłam mieszkanie pewnemu mężczyźnie. Niestety nie płaci on czynszu. Jakie kroki powinnam podjąć?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niepłacenie czynszu przez najemcę lokalu

Zgodnie z art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
W związku z zawarciem przedmiotowej umowy po Pani stronie powstało roszczenie o zapłatę czynszu.
Jeżeli zatem najemca uchyla się od zapłaty czynszu, powinna Pani skierować do niego na piśmie wezwanie do zapłaty, grożąc wypowiedzeniem umowy oraz skierowaniem do sądu sprawy o zapłatę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: