Nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Pytanie:

Jaka nieruchomość jest uważana za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w świetle przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.3.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Nieuregulowany stan prawny należy rozpatrywać w świetle uregulowań art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z jego brzmieniem przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Wniosek składa się pisemnie do zarządu spółdzielni mieszkaniowej. Co do samego wniosku nie jest konieczne zachowanie formy aktu notarialnego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne