Niewykorzystanie 14-to dniowego urlopu

Pytanie:

Zatrudniam kilka osób. Jedna z osób nie wykorzystała 14 dniowego (nieprzerwanego) urlopu wypoczynkowego w tym roku. Jakie konsekwencje grożą pracodawcy z tego tytułu? Czy ma znaczenie, że osoba ta nie wykorzystała 14 dniowego urlopu na własne życzenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.12.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niewykorzystanie 14-to dniowego urlopu

Jak wynika z przepisu art. 162 kp, na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

Przepis ten wprowadza więc wymóg, aby część urlopu wypoczynkowego udzielona była nieprzerwanie przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jak wskazuje K. Rączka (w: Raczkowski Michał, Gersdorf Małgorzata, Rączka Krzysztof, Najnowsze wydanie:  Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010 LexisNexis (wydanie I) ss. 11136) w wyniku dokonanego podziału co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zapewnia to w minimalnym stopniu realizację celu urlopu wypoczynkowego, jakim jest regeneracja psychofizycznej zdolności do pracy po dłuższym okresie jej świadczenia. Po drugie, podział urlopu na części może być dokonany tylko na wniosek pracownika; pracodawca nie może w tym zakresie działać samodzielnie, nawet gdyby miało być to uzasadnione szczególnymi jego potrzebami. Wniosek pracownika nie musi być uzasadniony, jednocześnie jednak nie jest on wiążący dla pracodawcy, który możliwość dokonania podziału urlopu ocenia z uwzględnieniem całokształtu okoliczności sprawy, w szczególności potrzeby zapewnienia harmonijnego przebiegu procesu pracy, a także celowości podziału ze względu na cel urlopu.

Celem omawianego przepisu jest dostosowanie prawa polskiego do wymogów wskazanych w konwencji Nr 132 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1970 roku, która wskazuje na obowiązek udzielania pracownikowi co najmniej dwutygodniowego, nieprzerwanego urlopu.

Pracodawca ma więc obowiązek udzielić pracownikowi urlopu i podzielić go jednakże wyłącznie tak, aby przynajmniej jedna część urlopu trwała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Udzielenie urlopu w inny sposób stanowi wykroczenie z art. 282 § 1 pkt. 2 kp. Zgodnie z tym przepisem każdy  kto, wbrew obowiązkowi  nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. 

W opisanej sytuacji nie ma znaczenia okoliczność, iż dany pracownik nie chciał wykorzystać urlopu w przewidziany przez przepis prawa sposób.

Jak dotąd nie spotkaliśmy się jeszcze jednak z przypadkiem ukarania pracodawcy za wskazane wykroczenie, w takim stanie faktycznym jaki został przez Państwo przedstawiony.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

urlop macierzyński, rodzicielski, l4

13.6.2018 przez: aniab1990

umowa zlecenie a L4!!!

5.6.2018 przez: dzefko

Urlop wychowawczy a ciaza

24.5.2018 przez: Sylwia000