Obalenie domniemania ojcostwa dziecka, o którym mowa w art. 85 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Pytanie:

W jakich wypadkach może dojść do obalenia domniemania ojcostwa dziecka, o którym mowa w art. 85 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.2.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obalenie domniemania ojcostwa dziecka, o którym mowa w art. 85 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Według wytycznych Sądu Najwyższego z 6 grudnia 1952 r., C Prez. 166/52 (OSN 1953, nr II, poz. 31) domniemanie ojcostwa będzie obalone, biorąc rzecz przykładowo, gdy zostanie udowodnione na podstawie opinii biegłych, że pozwany w okresie, na który przypada poczęcie, nie miał zdolności do zapłodnienia albo że ojcostwo jego jest wyłączone wobec wyniku dowodu z badania krwi lub też wskutek zestawienia czasu, w którym pozwany obcował z matką dziecka, ze stanem rozwoju dziecka w chwili urodzenia. Ten ostatni wypadek zachodzi np. wówczas, gdy pozwany obcował z matką dziecka jedynie na 6 miesięcy przed urodzeniem się dziecka, a przy porodzie zostało stwierdzone ponad wszelką wątpliwość, że dziecko urodziło się w takim stopniu rozwoju, jaki może osiągnąć tylko przy normalnym czasie trwania ciąży. Według orzeczenia Sądu Najwyższego z 15 sierpnia 1967 r. (II CR 152/67, LexPolonica nr 299005, OSNCP 1968, nr 4, poz. 9) obalenie domniemania ustalonego w art. 85 par. 2 k.r.o. może nastąpić m.in. na podstawie opinii biegłego co do zestawienia czasu obcowania pozwanego mężczyzny z matką dziecka ze stopniem rozwoju tego dziecka w chwili jego urodzenia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne