Obowiązek zawiadomienia PIP

Pytanie:

Czy istnieje przepis (jaki?) nakazujący osobie prowadzącej działalność gospodarczą dokonać dobrowolnego zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy? Jeżeli tak, to jakie sankcje grożą za niewypełnienie tego obowiązku?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.11.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek zawiadomienia PIP

Państwowa Inspekcja Pracy zajmuje się nadzorem i kontrolą przestrzegania przez podmiot kontrolowany prawa pracy. Podmiotem kontrolowanym jest pracodawca, toteż jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudnia pracowników (jest pracodawcą), podlega tejże kontroli. Państwowa Inspekcja Pracy wykonuje kontrolę działalności podmiotów zatrudniających osoby fizyczne. W takim przypadku podstawą obowiązku współpracy osoby prowadzącej działalność gospodarczą z Państwową Inspekcją Pracy jest ustawodawstwo prawa pracy, w szczególności kodeks pracy. Art. 209 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników. Pracodawca, który nie wykona tego obowiązku, podlega karze grzywny.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: