Obowiązki zamawiającego przy przetargu

Pytanie:

Jakie są obowiązki zamawiającego przy przetargu?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązki zamawiającego przy przetargu

Zamawiający sporządza specyfikację istotnych warunków zamówienia, w której powinien określić m. in. termin w którym zamówienie ma zostać wykonane, a także może zawierać wzór umowy, która zostanie podpisana przez zamawiającego i wykonawcę. Specyfikację
istotnych warunków zamówienia przekazuje się nieodpłatnie, a dodatkowo zamawiający może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne