Ochrona zdrowia psychicznego przez przepisy Kodeksu cywilnego

Pytanie:

W jaki sposób przepisy Kodeksu cywilnego chronią obywateli przed naruszeniem ich zdrowia psychicznego?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.5.2011

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ochrona zdrowia psychicznego przez przepisy Kodeksu cywilnego

Kwestia wywołania pewnego negatywnego stanu psychicznego w postaci niepokoju psychicznego, obawy o zdrowie swoje oraz bliskich, zakłócenia spokoju wypoczynku we własnym domu jest przedmiotem ochrony dóbr osobistych. Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Następnie wedle art. 24 k.c. ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Co wynika z powyższych przepisów podstawowy problem skupia się na określeniu podmiotu roszczeń z art. 24 k.c.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Polisolokaty

15.9.2020 przez: sprytnyzurek

jakie konto wybrać ?

24.2.2018 przez: lolita2

Prosze o szybka pimoc. Bardzo pulne

12.3.2017 przez: paulina.penkala