Odpowiedź na apelację w sprawie gospodarczej

Pytanie:

Czy odpowiedź na apelację w sprawie gospodarczej kieruje się bezpośrednio do sądu II instancji, czy też do przeciwnika procesowego, a odpis z dowodem nadania do sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedź na apelację w sprawie gospodarczej

Ogólna reguła przewidziana w art. 372 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że strona przeciwna może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji. Reguła ta doznaje jednak modyfikacji w przypadku szczególnego trybu procesowego - postępowania przed sądem gospodarczym. Art. 4799 par. 1 kpc przewiduje, że w toku sprawy strona reprezentowana przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego jest obowiązana doręczyć odpisy pism procesowych z załącznikami bezpośrednio stronie przeciwnej. Do pisma procesowego wniesionego do sądu strona dołącza dowód doręczenia drugiej stronie odpisu pisma albo dowód wysłania go listem poleconym. Pisma, do których nie dołączono dowodu doręczenia albo dowodu wysłania listem poleconym, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku. Przepis ten stosuje się również do postępowania przed sądem II instancji. Jako że odpowiedź na pozew nie jest wymieniona w katalogu wyłączeń, o którym mowa w § 2 powołanej wyżej normy, odpowiedź na pozew strony reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika winna być doręczona bezpośrednio stronie przeciwnej, dopiero zaś później sądowi - wraz z dowodem nadania. Warto pamiętać, że reguła odnosząca się do wymogu bezpośredniego doręczenia przeciwnikowi pism procesowych w toku sprawy odnosi się do stron reprezentowanych przez profesjonalnego pełnomocnika i nie dotyczy sytuacji, gdy strona działa samodzielnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wynagrodzenie w rzeczach materialnych

15.7.2018 przez: bejbicz

Wniosek o zmianę kuratora zawodowego.

30.5.2018 przez: PaniKarolina

POLISA POSAGOWA PZU

22.4.2018 przez: -

Wniosek o zaplate

24.11.2017 przez: Faziakomaniak