Odpowiedzialność nadawcy za nieprawidłowe dane w liście przewozowym

Pytanie:

Jak kształtuje się odpowiedzialność nadawcy za podanie w liście przewozowym danych niezgodnych z rzeczywistością?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność nadawcy za nieprawidłowe dane w liście przewozowym

Zgodnie z treścią art. 72 ustawy Prawo przewozowe nadawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z: podania w liście przewozowym lub w innej formie wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością i nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a także za brak, niekompletność lub nieprawidłowość dokumentów wymaganych w przepisach szczególnych, wadliwego stanu przesyłki, braku lub niewłaściwego opakowania albo nienależytego wykonania czynności ładunkowych, a nadto nadawca przesyłki w transporcie drogowym rzeczy odpowiada za wszelkie koszty, jakie mógłby ponieść przewoźnik na skutek nieścisłości lub niedostateczności danych, o których mowa wyżej. „Odpowiedzialność [ta] odnosi się do całej szkody w rozumieniu art. 361 § 2 KC, a więc zarówno straty rzeczywistej […], jak i utraconych korzyści […], albowiem w Rozdziale 10 PrPrzew brak jest przepisów ograniczających wysokość odszkodowania należnego w związku z odpowiedzialnością z art. 72 PrPrzew1.

Porady prawne

1Tomasz Szanciło "Prawo przewozowe. Komentarz.", Warszawa 2008, Wydawnictwo C.H.Beck, str. 344

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne