Odpowiedzialność za długi sprzed ślubu

Pytanie:

Narzeczony przed ślubem podpisał weksel in blanco. Przed ślubem podpisaliśmy rozdzielność majątkową. Czy w tej sytuacji w jakikolwiek sposób mogę być pociągnięta do spłaty weksla?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.3.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za długi sprzed ślubu

Zaciągnięcie przez narzeczonego zobowiązania z tytułu poręczenia wekslowego nastąpiło przed zawarciem małżeństwa. Dodatkowo, na mocy umowy zawartej w formie aktu notarialnego (prawo wymaga takiej właśnie formy umowy wyłączającej wspólność majątkową) pomiędzy małżonkami istnieje umowny stosunek w rozdzielności majątkowej. Dlatego też ewentualne roszczenia z tytułu zobowiązania wekslowego kierowane mogą być tylko do majątku odrębnego Pani narzeczonego, a także do do jego wynagrodzenia za pracę lub za usługi świadczone osobiście, jak również do korzyści uzyskanych przez dłużnika z jego praw autorskich twórcy, praw twórcy wynalazku, wzoru lub projektu racjonalizatorskiego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: