Odpowiedzialność za długi współwłaścicieli

Pytanie:

Aktem notarialnym przekazano 1/4 nieruchomości zabudowanej na współwłasność. W akcie notarialnym jest zapis: "wszystkie podatki i ciężary obdarowani zobowiązali się ponosić poczynając od 1.1.2002 r." Czy pod pojęciem wszystkie podatki i ciężary należy rozumieć całość tych podatków czy tylko część odpowiadającą obdarowanym tj. 1/4?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za długi współwłaścicieli

Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. To że obowiązek ciąży solidarnie nie oznacza, że współwłaściciel udziału 1/4 będzie płacił tyle samo co 3/4. Jeśli współwłaściciel poniósł ciężary w wysokości większej niż udział ma regres w stosunku do pozostałych o zwrot sum przekraczających jego udział. Podatki mogą być też płacone z bieżących dochodów z nieruchomości. W zasadzie co do pozostałych ciężarów związanych z rzeczą wspólną (nieruchomość) odpowiedzialność współwłaścicieli jest solidarna.

Porady prawne

Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku. Warunkiem jest wyodrębnienie lokali nieruchomości zabudowanej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne