Odprawa dla osoby na urlopie wychowawczym

Pytanie:

Czy pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym przysługują takie sama prawa jak pozostałym pracownikom w przypadku likwidacji zakładu pracy i stanowisk?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.8.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odprawa dla osoby na urlopie wychowawczym

Zgodnie z artykułem 186[1] kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Tak więc w związku z urlopem wychowawczym stosunek pracy osoby korzystającej z niego podlega szczególnej ochronie. W okresie od dnia złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o udzielenie urlopu do dnia jego zakończenia pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, chyba że ogłoszono likwidację lub upadłość pracodawcy, albo gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Tak więc osoba przebywająca na urlopie wychowawczym (pracownik) nie podlega w/w szczególnej ochronie i jej stosunek pracy podlega tym samym rygorom, a zatem ma do niej także zastosowanie ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, o której prosimy przeczytać w artykule

Co nieco o ustawie dotyczącej zwolnień grupowych, czyli o ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników od 1 stycznia 2004 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: