Ograniczona zdolność do czynności procesowych

Pytanie:

Czy Sąd Grodzki w sprawie cywilnej może przyjąć pozew o należności przeciwko nieletniemu i przeprowadzić przewód sądowy bez powiadamiania rodziców? Chodzi tu o należność za przymusowe zatrzymanie autobusu przez kontrolerów z powodu nie okazania biletu za przejazd.

Masz inne pytanie do prawnika?

23.10.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ograniczona zdolność do czynności procesowych

W przypadku spraw cywilnych sąd grodzki upoważniony jest do prowadzenia postępowań w trybie uproszczonym. Przed sądem może występować osoba,która posiada zdolność sądową. Zdolność taką posiada każda osoba fizyczna i prawna. Natomiast do podejmowania czynności przed sądem (do czynności procesowych - np. do składania pism) konieczne jest także posiadanie zdolności procesowej. Zdolność procesową mają osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a więc osoby pełnoletnie. Zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność procesową w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie. Osoba siedemnastoletnia ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a zatem może zawierać umowy w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Z tego wynika, że roszczenia wynikające z zatrzymania pojazdu komunikacji miejskiej mogą być dochodzone bezpośrednio od osoby nieletniej, gdyż wynikają z umowy, jaką osoba ta zawarła z tym przedsiębiorstwem, kupując bilet autobusowy (albo do którego kupna była zobligowana). Tak więc w przedstawionej sprawie możliwe jest prowadzenie postępowania przed sądem grodzkim w przedstawionej sprawie przeciwko osobie, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: