Opłata za założenie i wpis spółdzielczego prawa

Pytanie:

Czy istnieje możliwość i w jaki sposób domagać się zwrotu części opłaty sądowej za ustanowienie księgi wieczystej na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu - w przypadku gdy sąd mylnie wyznaczył wysokość opłaty traktując mieszkanie jako własność hipoteczną (pobrał 1/5 wpisu stosunkowego zamiast 1/20)? Czy istnieje jakiś okres czasowy przysługujący na ewentualne "reklamacje", które można wnosić dotyczące opłat sądowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłata za założenie i wpis spółdzielczego prawa

Opłata za założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie kosztów sądowych przy zakładaniu ksiąg wieczystych. Zgodnie z tym aktem w postępowaniu przy zakładaniu ksiąg wieczystych kosztem sądowym jest wpis stały od wniosku o założenie księgi wieczystej w kwocie 40 zł, pobierany niezależnie od wpisu od wniosku o wpis własności lub innego prawa. Wpis w tej wysokości pokrywa koszt druku księgi wieczystej oraz koszt teczki akt. W związku z powyższym proszę zauważyć, że nie mogła zajść pomyłka, gdyż od wniosku o założęnie księgi wieczystej nie pobiera się wpisu stosunkowego. Wpis taki byłby pobrany, gdyby księga wieczysta już istniała, a chodziło tylko o dokonanie wpisu właśnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: