Orzeczenie o sposobie korzystania ze spólnego mieszkania po rozwodzie

Pytanie:

Czy sąd ustali w jaki sposób małżonkowie powinni korzystać ze wspólnego mieszkania?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.5.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Orzeczenie o sposobie korzystania ze spólnego mieszkania po rozwodzie

Obowiązek wydania takiego orzeczenia przewiduje art. 58 k.r.o, zgodnie z którym:

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Sąd może zaniechać wydania takiego orzeczenia w dwóch wypadkach a) jeżeli małżonkowie w chwili orzekania nie zajmują już wspólnego mieszkania, bo np. jedno z nich wcześniej dobrowolnie się wyprowadziło lub b) jeżeli strony wystąpią z wnioskiem o zaniechanie wydawania takiego orzeczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

najlepszy adwokat Warszawa-opinia

10.10.2021 przez: mala-38

Dobry, skuteczny adwokat Warszawa

10.10.2021 przez: robo73

Dobry Adwokat Łódź - ROZWÓD,ZUS

10.10.2021 przez: zbigniewwartkowski