Osoby uprawnione do prowadzenia działalności rolniczej

Pytanie:

Kto może prowadzić działalność rolniczą według przepisów prawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Osoby uprawnione do prowadzenia działalności rolniczej

Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64 poz. 592) gospodarstwa rolne muszą być prowadzone przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Zgodnie z przepisami ustawy, za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha. Rolnikiem indywidualnym natomiast jest, na podstawie przepisów ustawy:  
1.  osoba fizyczna,  
2.  będącą właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha, ale o powierzchni nie mniejszej niż 1ha użytków rolnych,  
3.
Porady prawne
  prowadząca osobiście gospodarstwo rolne,  
4.  posiadająca kwalifikacje rolnicze,  
5.  zamieszkała w gminie, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.  
Zgodnie z art. 7 ustawy dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przez prowadzenie działalności rolniczej należy  rozumieć prowadzenie
działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne