Oszacownie masy spadkowej przy spisie inwenatarza

Pytanie:

Zamierzam przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Inwentarz został spisany, ale komornik nie podał wartości domu, budynków gospodarczych i wartości szklarni. Czy te dane powinny być spisane przy spisie inwentarza? Czy ja osobiście powinnam się tym zająć i powołać rzeczoznawcę do oszacowania tego, czy też zadecyduje o tym sąd na sprawie o przyjęcie spadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.6.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Oszacownie masy spadkowej przy spisie inwenatarza

Zgodnie z art. 639 kodeksu postepowania cywilnego, szczegółowe zasady sporządzania spisu inwentarza określa Minister Sprawiedliwości w drodze rozporzadzenia. W Rozporządzeniu tym (z dnia 1 października 1991r. Dz.U. 1991r. nr 92 poz. 411), w paragrafie 28 ust. 1 mowa jest o tym, że do spisu inwentarza wciąga się majątek spadkodawcy z zaznaczenieniem wartości każdego przedmiotu, jak również długi spadku. W spisie inwentarza wykazuje się też wartość czystego spadku, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. Czynności tych powinien dokonać komornik sporządzający spis inwentarza. Jeżeli jednak konieczne jest oszacowanie, komornik może powołać biegłego. Jest to jednak zadanie komornika.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: